Tiếng Việt | English

Phát biểu của đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ X (ngày 14/10/2015)

 Thể loại: Audio thời sự |  Thời Lượng: 00:25:20

 
Hot Audio