Tiếng Việt | English

Cần thực hiện nghiêm việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Cập nhật 04-05-2019

Ngày 04/5, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Long An – Nguyễn Văn Được chủ trì Hội nghị sơ kết việc thực hiện Kết luận số 29-KL/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về việc “Mua và đọc báo, tạp chí của Đảng” và đánh giá kết quả thực hiện quy chế phối hợp tuyên truyền trên Báo Long An năm 2018.
Chia sẻ video