Tiếng Việt | English

Chung tay xây dựng cho trẻ một mùa hè ý nghĩa

Cập nhật 14-07-2019

Với mục đích tạo dựng một sân chơi lành mạnh và bổ ích cho các em học sinh trong dịp hè, thời gian qua, Đoàn thanh niên trên địa bàn tỉnh Long An triển khai thực hiện chương trình sinh hoạt hè cho các em học sinh với nhiều chương trình, hoạt động mang ý nghĩa thiết thực. Qua đó, góp phần giáo dục và trang bị thêm cho các em những kiến thức và kỹ năng sống cần thiết.

Chia sẻ video