Tiếng Việt | English

Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Long An lần thứ 11 – Nhiều đề tài có tính ứng dụng cao vào thực tiễn

Cập nhật 21-12-2018

Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng là một trong những cuộc thi nhằm khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo của các em thông qua những mô hình, sản phẩm do chính các em làm ra. Cuộc thi do Tỉnh đoàn, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các sở, ngành tham mưu UBND tỉnh Long An tổ chức hàng năm.
Chia sẻ video