Tiếng Việt | English

Độc đáo nghề đẩy côn bắt cá mùa lũ

Cập nhật 19-10-2018

Là một trong những nghề thường xuất hiện vào mùa nước nổi ở Long An, đẩy côn là loại hình bắt cá khá đơn giản, không tốn nhiều chi phí đầu tư nhưng giúp người dân có thêm thu nhập. Tuy nhiên, vì nguồn thủy sản ngày càng khan hiếm, hiện nay đẩy côn không còn nhiều người dân sử dụng.
Chia sẻ video