Tiếng Việt | English

Khai mạc Festival Lúa gạo Việt Nam lần thứ 3 năm 2018

Cập nhật 19-12-2018

Festival lúa gạo lần 3 có 1.058 đơn vị, gian hàng của 612 địa phương, đơn vị đăng ký tham gia. Festival nhằm giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh của Long An cũng như khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời, đẩy mạnh hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên các lĩnh vực nông nghiệp.
Chia sẻ video