Tiếng Việt | English

Khởi nghiệp từ 30 cặp chim bồ câu Pháp

Cập nhật 07-01-2020

Bồ câu Pháp có khả năng sinh sản đều và cao, sau 4-5 tháng tuổi, con mái đã bắt đầu đẻ lứa đầu. Bồ câu con được khoảng 3 tuần tuổi là có thể xuất bán. Thời gian qua, bình quân mỗi tháng, anh Lê Hoài Hận xuất bán với giá 55.000 - 65.000 đồng/con và bước đầu mang về lợi nhuận 400 - 500 triệu đồng/năm.
Chia sẻ video