Tiếng Việt | English

Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa IX: Chất vấn và trả lời chất vấn thẳng thắn, trách nhiệm cao

Cập nhật 09-12-2017

Ngày 08/12/2017, kỳ họp thứ 8 - HĐND tỉnh khóa IX bước sáng ngày làm việc thứ 2. Trong phiên họp buổi sáng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Thanh Cang, Nguyễn Minh Lâm chủ trì phiên chất vấn và trả lời chất vấn trong kỳ họp.
Chia sẻ video