Tiếng Việt | English

Lan tỏa phong trào “lao động giỏi, lao động sáng tạo”

Cập nhật 24-05-2018

Những năm qua, phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo do tổ chức Công đoàn phát động được cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An hưởng ứng tích cực. Từ phong trào này đã xuất hiện nhiều tấm gương công nhân lao động tiêu biểu với những sáng kiến, cải tiến làm lợi thiết thực cho đơn vị.
Chia sẻ video