Tiếng Việt | English

Lắp đặt hệ thống khử mặn cấp nước ngọt cho người dân

Cập nhật 08-04-2020

Gần đây, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An lắp đặt hệ thống khử mặn cấp nước sạch bằng ứng dụng phương án màng Nano FN tại khu vực nhà văn hóa ấp 5, xã Tân Phước Tây, huyện Tân Trụ. Hệ thống này bắt đầu hoàn thành đưa vào hoạt động khử mặn cấp nước sinh hoạt cho người dân từ ngày 23/3 đến nay

Chia sẻ video