Tiếng Việt | English

Nhiều chế độ, chính sách chăm lo cho con thương, bệnh binh

Cập nhật 27-07-2017

Thời gian qua, công tác chăm lo cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng được các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh Long An quan tâm thực hiện thường xuyên, đặc biệt có nhiều chế độ, chính sách chăm lo cho con thương, bệnh binh. Đây là việc làm có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện lòng tri ân, tình cảm, trách nhiệm với các thương, bệnh binh - những người đã không tiếc máu xương cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Chia sẻ video