Tiếng Việt | English

Nông dân trông chờ mùa nước lũ

Cập nhật 02-08-2019

Những năm trước, vào tháng này, nước lũ đã tràn về trắng đồng, mang theo nhiều sản vật mà thiên nhiên ban tặng cho người dân nghèo vùng lũ. Thế nhưng năm nay, đến thời điểm hiện tại, nước lũ vẫn chưa về, nước còn nằm sâu dưới lòng kênh. Giờ đây, xuồng, lưới đã chuẩn bị sẵn sàng, còn người dân thì trông chờ con nước.
Chia sẻ video