Tiếng Việt | English

Phiên chất vấn của HĐND tỉnh Long An khóa IX:

Cập nhật 24-04-2018

Ngày 24/4, Thường trực HĐND tỉnh Long An khóa IX tổ chức phiên chất vấn và trả lời chất vấn trực tiếp lần thứ 4 giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh. Phiên chất vấn lần này tập trung vào công tác quản lý nhà nước về kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực văn hóa trên địa bàn tỉnh.

Chia sẻ video