Tiếng Việt | English

Quốc lộ 62 nhỏ hẹp, xuống cấp, xảy ra nhiều tai nạn giao thông

Cập nhật 26-02-2020

Quốc lộ 62 dài gần 80km, được đầu tư xây dựng từ năm 1999 với quy mô cấp IV đồng bằng, nền đường nhỏ hẹp khi bề rộng chỉ có 9m, mặt đường láng nhựa 6m. Qua nhiều năm đưa vào sử dụng, tuyến đường đã xuống cấp nghiêm trọng.
Chia sẻ video