Tiếng Việt | English

Sẵn sàng đón học sinh trở lại trường học

Cập nhật 26-04-2020

Sau thời gian dài nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19, kể từ ngày 27/4, học sinh lớp 9, lớp12 và học viên các cơ sở dạy nghề đi học lại. Các lớp học còn lại của các trường THCS và THPT trở lại trường kể từ ngày 04/5; học sinh các lớp còn lại đi học từ ngày 11/5. Đó cũng là nội dung chỉ đạo của của UBND tỉnh Long An tại văn bản số 2253, ngày 22/4 về chuẩn bị các điều kiện cho học sinh trở lại sau thời gian tạm nghỉ
Chia sẻ video