Tiếng Việt | English

Tân Trụ: Gần 1.000ha thanh long thiếu nước tưới trầm trọng

Cập nhật 24-04-2020

Tân Trụ là huyện đang bị ảnh hưởng nặng nề nhất của hạn, mặn so với các huyện khác trong tỉnh Long An. Mấy tháng nay, do nguồn nước từ sông bị nhiễm mặn nên các cống dẫn vào kênh nội đồng phải ngăn lại. Trong khi đó, nguồn nước tích trữ trong hệ thống thủy lợi cạn kiệt, nguồn tiếp ở các cống đầu mối không có. Do đó, nông dân không thể bơm nước tưới cho cây trồng. Đặc biệt, trong các loại cây trồng, hạn mặn đã làm ảnh hưởng đến cây thanh long trên địa bàn huyện.
Chia sẻ video