Tiếng Việt | English

Tập trung thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ X

Cập nhật 10-10-2018

Ngày 09/10, Tỉnh ủy Long An tổ chức Hội nghị lần thứ 13, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X, (nhiệm kỳ 2015-2020) nhằm sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Tỉnh ủy năm 2018 trong 9 tháng, xác định một số nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm.

Chia sẻ video