Tiếng Việt | English

Thanh long chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch bệnh Covid - 19

Cập nhật 14-02-2020

Do ảnh hưởng dịch bệnh viêm phổi do virus Covid - 19, tình hình tiêu thụ thanh long trong tỉnh Long An gặp nhiều khó khăn. Gần đây, doanh nghiệp chỉ thu mua thanh long đối với các nhà vườn đã đặt tiền cọc trước đó, hoặc các mối lái thân quen, giá thu mua thanh long rất thấp. Sản lượng thanh long trên địa bàn tồn chưa tiêu thụ được còn rất lớn.

Chia sẻ video