Tiếng Việt | English

Tưởng nhớ Bác Hồ và giỗ liệt sĩ tại Đồn Long Khốt

Cập nhật 21-05-2019

Đã thành truyền thống, hơn 10 năm nay, đúng kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5), người dân và cựu chiến binh, thanh thiếu niên ở khắp nơi tụ họp về Đồn Long Khốt (huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An), tưởng nhớ Bác Hồ và giỗ liệt sĩ, thả hoa đăng trên dòng Long Khốt, thắp nén hương tưởng niệm anh linh các anh hùng đã anh dũng hy sinh vì độc lập, thống nhất nước nhà.
Chia sẻ video